25 Mayıs 2013 Cumartesi

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
1) Altı yaşında ayağımı bir köpek ısırdı. Kuduz aşısı olurken 14. aşıda karnım çok kötü bir iğne yüzünden şişmişti. Ben de acıdan kaçtım. Annem bana yetişemedi. Benim gönlümü yapmak için ne istediğimi sordular, ben de: “Bana bir flüt alın.” dedim. Bana bir flüt aldılar ve bir hoca tuttular. O köpek ısırmasaydı belki de müziğe başlamayacaktım, kim bilir?
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki soruların hangisine verilmiş bir yanıttır?

 A)Müzik alanında başarılı olduğuna inanıyor musun?
 B) Müziğe nasıl başladın?
 C) Müziğin hayatındaki yeri nedir?
 D) En çok hangi müzik aletini seviyorsun?


2)  Aç bir tilki, çardaktan salkım salkım üzümlerin sarktığını görmüş. Ağzı sulanmış, yemek istemiş, zıplamış; ama üzümlere yetişememiş. Yetişemeyince de: “Bunlar daha koruk, zaten yenilmez.” demiş.           
           Yukarıdaki öykünün ana düşüncesi aşağıdakilerden  
       hangisidir?

     A) Kişi, başaramayacağı işe hiç girişmemelidir.
        B) Kişi açgözlü olmamalıdır.
        C) El ele vermeyince bazı konular başarı sağlamaz.
    D) Kişiler becerisizlikleri nedeniyle başarısız olursa,
    hemen o işi kötülerler.
        
  
3)  “Bu olay hepimiz de merak uyandırdı.”
 Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki cümledekine benzer bir     yazım yanlışı vardır?

A) Bu otelde bizim gibi insanlar da kalıyor.
B) Senin verdiğin yazıları da yazdım.
C) Çok kötü bir ortam da çalışıyor.
D) Mavi renk de insana huzur veriyor.

4)Aşağıdakilerin hangisinde “sıcak” sözcüğü “içten, samimi” anlamında kullanılmıştır ?
A) Sıcak suya iyice alışmış olmalısınız.
B) Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı.
C) Sıcak, çiftçileri kara kara düşündürüyor.
D) Burada sıcak karşılanacağımızı umuyordum

5) “Köpeğin yanına yaklaşıp kafasını okşaya­caktım ... birden fırladı, gitti.” cümlesindeki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdaki­lerden hangisi getirilemez?

A) fakat    B) ne var ki     C) ama    D) bu yüzden
6) ''İle'' sözcüğü hangi cümlede bağlaç görevindedir?
A) Çatal ile et kesilmez.                                                                        B) Acele ile işe başlanmaz.
C) Kardeşim ile annem çarşıya çıkmışlar.                                   
D) Yolu ile yaptığın iş yormaz.


7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?

A) Çocukların hepsi top oynamaya can atıyordu.
B) Adam öyle neşeli ki burnundan soluyor.
C) Kem küm etme de söyleyeceklerini açıkça söyle.
D) Adam olduğunu kendini ağır satmakla kanıtlayamazsın.

 8) (1) Dün arkadaşımla yabancı bir film izledim. (2) Film, Afrikalı bir yazarın romanından sinemaya uyarlanmış. (3) Filmin konusu, Afrika ülkelerinden birinde geçiyor. (4) Filmde yaban hayatına ait dramlar çok büyük bir ustalıkla beyaz perdeye aktarılmış.
 Buse, izlediği bir film hakkında bilgi verirken “kendi duygu ve düşüncelerini” hangi cümlede ifade etmiştir? (öznel yargı)
  A) 1          B) 2           C) 3           D) 4


9) “Tabakta ne varsa hepsini yedi.” cümlesinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?
A) sildi süpürdü                B) yedi bitirdi
C) yer mi yer                    D) yaladı yuttu

10)
 Bülbül, kargaya sormuş ( )
̶ Dünyada buradan daha güzel bir yer var mı ( )
Karga şöyle karşılık vermiş ( )
̶ Olduğunu sanmıyorum ( )
Parçada ayraçla belirtilen yerlere sıra­sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (;) (?) (:) (!)               B) (:) (?) (:) (.)
C) (;) (!) (.) (!)                D) (:) (!) (,) (,)

11)  “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “oturmak” anlamında kullanıl­mıştır?
A) Bu kazançla yaşamak kolay değil.
B) Köpek balıkları derin sularda yaşar.
C) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.
D) Bursa’da yaşayan akrabalarımız var.


12)
     * 1 ve 3. kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi 
        vardır.
* 2 ve 3. kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi
   vardır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir?


13) Evimiz, uzaktan bakınca iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Etrafı buram buram iğde kokusu sarmıştı. Avludan da gümüş söğütler altındaki derenin şırıltısı duyuluyordu.

Bu parçada, aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur? 


14)
      1. en
      2. kitaplarıdır
      3. renkli
      4. dünyanın
      5. kitapları
      6. coğrafya

Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?

A) 1-3-4-2-6-5               B) 3-5-6-1-4-2
C) 4-1-3-2-6-5               D) 6-5-4-1-3-2

15) “Biriktirme, çok çalışıp kazandığını yemekle değil, kazandığının bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.” Cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?

A) İş insanın aynasıdır.
B) İşleyen demir ışıldar.
C) İşten artmaz, dişten artar.
D) İş bilenin, kılıç kuşananın.

16) “Çember biçiminde sıralanan dağlar, gün doğarken basamak basamak yükseliyordu.”cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Ne?       B) Nerede       C) Ne zaman?    D) Nasıl

17)  Aşağıdaki hangi seçenekte, ( de ) yanlış yazılmıştır?
A) Ahmet’in kalemi sende kalmış.                      
B) Sen de bizimle tiyatroya gel.
C) Çiçeklerde balözü bulunur.                                  
D) Yazın leyleklerde çiftçiye yardımcı olur

18) İsmin yerine kullanılan sözcüklere zamir (adıl) denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl kullanılmamıştır

A) Geçen yıl seninle Ankara’da görüşmüştük.
B) Artık, burada siz de bir ev yapın.
C) Onlar, İstiklâl Savaşı’nın kahramanlarıdır.
D) Acaba şu adam otobüse mi binecek?

20)Aşağıdakilerden hangisi yapım eki alarak farklı bir anlam kazanmamıştır?
A) Musluk      B) Odunluk      C) Kitaplık     D) Kalemlik

21)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın yerini tutan sözcük yoktur?
A)Ali’nin ödevi seninkinden daha güzel.
B)Evin boya işini ben yaptım.
C)Bu konuda onun söylediklerine katılıyorum.
D)Saat tam dokuzda tören başlayacak.


22) “Derin” kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bu denizin suyu çok derin.
B) Yolda yürürken derin bir kuyu gördük.
C) O, denizin derinliklerinde batık gemiyi arıyor.
D) O uzmanlık alanında derin bilgilere sahip.

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmamıştır? 
A) Adam arabayı dikkatsiz kullanıyor. 
B) Çocuklar gürültü yapıyordu.
 
C) Öğrenciler soruları doğru cevaplamışlar.
 
D) Annem ablamın odasına girdi.

24-Aşağıdakilerden hangisi mektubun sağ alt köşesinde bulunmalııdır?
A) hitap sözcüğü  B)tarih  C) adresi  D) ad-soyad,imza


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder