25 Mayıs 2013 Cumartesi

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

Bir varmış, bir yokmuş. Bundan çok uzun zaman önce kendini çok çirkin sanan bir karga varmış.
      Günün birinde tavus kuşlarının dökülen renkli tüylerini bulmuş. Kendi kara tüylerinin arasına o renkli tüyleri sıkıştırmış. Kanatlarını gere gere arkadaşlarının içinde dolaşmaya başlamış. Kendini tavus kuşu gibi gösteren şaşkın kargaya diğer kargalar çok kızmış.
    Karga, doğruca tavus kuşlarının yanına gitmiş. Tavus kuşları aralarına biryabancının girdiğini görüp onu gagalamış, tüylerini yolmuşlar. Karga gözü morarmış, tüyleri yolunmuş halde eski arkadaşlarının yanına dönmüş.Ne küçümsediği eski arkadaşları ne de özenti duyduğu tavus kuşları onu aralarına alıyormuş.  Eski bir dostu, kargaya acıyarak şu öğüdü vermiş:
 "−Yaratan seni nasıl yarattıysa o halinden memnun ol. O zaman ne başkaları tarafından küçümsenir ne


İLK 3 SORUYU METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ
1) Metinde aşağıdakilerden hangisi  çıkarılamaz?

A) Karganın kendini çirkin sandığı   B) Tavus kuşlarının kargayı gagaladığı
C) Eski dostunun kargaya acıdığı      D) Kendimiz değil başkasına benzememiz gerektiği

2) Metnin ana karakteri olan hayvan hangisidir?
 A) Tavus kuşu               B) Karga                 C)  Baykuş                    D) Çekirge

3) Metne başlık seçerseniz en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Tavus Kuşu               B)  Dostluk               C)  Karganın Hikayesi              D)  Komşu Komşu

4)Aşağıdaki cümlelerden nesnel yargı belirtenlere“nesnel”,  öznel yargı belirtenlere“öznel” yazınız.(10 P)
İstanbul, nüfusu en fazla olan şehrimizdir.     (                              )
Dünkü maç, tarihin en iyi maçıydı.                (                               )
Karadeniz Bölgesi en yağışlı bölgemizdir.     (                               )
İnsan, TV seyrederken hiç sıkılmıyor.            (                              )
En güzel böreği benim annem yapar.              (                              )

5“Dayımın oğlu yarın balık tutmak için bize gelecek.” Cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur?      
A) Nasıl?                    B) Nereye?                 C) Niçin?                    D) Kim?    

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “süratli” kelimesinin hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısı kullanılmıştır?
A)  Yüzünden sinirli mi, sevinçli mi olduğunu anlarım.      B)  Çok hızlı yürüyorsun, biraz yavaş yürüsene!
C)  O kadar çok yemek yedi ki neredeyse patlayacaktı.      D)  Tembel tembel oturacağına biraz derslerine çalış.

7 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somuttur?
A) Acıklı bir hayat hikayesi oldu.                             B) Bu sözler onu çok duygulandırdı.
C) Hüzünlendiğimi görünce konuşmayı kesti.          D)  Kapıyı kim açtı?

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olasılık (ihtimal)" söz konusu değildir?
A. Pencereyi silen kadın düşebilir.                B. Bir gün her şey güzel olabilir.
C. Otobüs kalkmış olabilir.                            D. Sen de bizimle gelebilirsin

9) . Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti doğru kullanılmıştır?
A.   "Neden bana kızıyorsun ki diye" sordu.           
B.  Okulda "eğitimin önemi hakkında" bir panel düzenlendi.
C.  "Çiçek, kuş," böcek sözcüklerini bir arada kullanmış.
D.  Babam "Hâlâ çalışıyor musun?" diye sordu.

10) "-ler" (-lar) eki eklendiği sözcüğü çoğul yapar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-1er" eki sözcüğe çoğul anlamı katmamıştır?
A. Pencereleri silmeliyim.                              B. Meyveleri yıkadın mı?
C. Halamları çok özledim.                             D. Bebekler ağlamaya başladılar.

11) Anlam ilişkisi bakımından bir grup oluştu­rulduğunda aşağıdakilerden hangisi grup oluşturmaz?
A) okul-öğretmen-öğrenci      B) ağaç-dal-yaprak           C) gazete-dergi-kitap                  D) buğday-su-kaya

12) “…… Bunun üzerine Arda, babasının kendisine kitap almak amacıyla paltosunu nasıl sattığını, bu yüzden kendisini okula üşüyerek uğurladığını anlattı.”
Yukarıdaki paragrafta Arda’nın babasının üşümesindeki sebep nedir?
A) Kitap alması          B) Paltosunu satması              C) Arda                     D) Okula uğurlaması

13) . “ Gerçek anlamı dışında kullanılan sözcüklere mecaz anlamlı sözcükler denir.” Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
A )Gül  saçını taradı.      B )Elif’in kardeşi doğdu.   C )Sütlaç çok tatlı olmuş.   D )Berkan çok  acı konuştu.

14) Aşağıdaki kelimelerden eş anlamlı olanları eşleştiriniz.
Paylaşmak                  Hikaye
Öykü                          Zelzele
Ahenk                        Üleşmek
Dargın                        Uyum
Deprem                      Kırgın
15) O, başarılı oldu; .... çok çalışıyordu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere, aşağıdaki bağlaçlardan hangisi uygun düşer?
A)ama         B)yalnız  C)veya          D)çünkü
16) Eve geldim ( ) ama sen yoktun. Evde sarışın ( ) kısa boylu biri vardı ( ) O da nerede olduğunu bilmiyordu ( )
Yukarıdaki parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?
A. (;) (.) (.) (?)             B. (.) (,) (?) (-)            C. (.) (;) (.) (.)              D. (;) (,) (.) (.)

17) - Hangisinde “koyun” kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A-  Koyunlar küçükbaş hayvanlardandır.          B- Koyun sütü yağlı olur.
C- Koyunları ahıra doldurdu.                            D-  Gönderdiklerimi dolaba koyun.

18)Aşağıdaki cümlelerin önüne doğruysa ( D ), yanlışsa ( Y ) harflerini koyunuz. (10puan)
(    ) “ Korku “ ve “ kaygı “ eş anlamlı kelimelerdir.
(    ) “ Misafirleri dün çok sıcak karşıladı” cümlesinde “sıcak” kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır.
(    ) “ Tembel” ve “ Çalışkan“ kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir.
(    ) “ Yüz “ kelimesi eş sesli bir kelimedir
 4. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder