25 Mayıs 2013 Cumartesi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Soruları


4. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ Dersi 2. Dönem 3. Yazılı soruları


Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz?

1. Dünya’mıza ..........yerküre.......adı verilir.

2. Ekonomik değere sahip mineral ve kayaçlara ........maden.........adı verilir.


3. Yapay gübre ve zehirli tarım ilaçlarının yanlış kullanımı .......toprak .......... kirliliği oluşturur.

4. Toprağın; akarsular, rüzgarlar ve yağışların etkisiyle sürüklenip başka  yerlere taşınmasına  .......erozyan ...... denir.

5. İnsanlar,  hayvanlar  ve  bitkiler ...........canlı ................... varlıklardır.


6. İstenmeyen rahatsız edici seslere.......gürültü ............ denir.    

Yukarıda verilen kavram ilişkilendirme çalışmasında  boş  bırakılan  yerleri doldurunuz?


8......Hava  .. kirliliği insanların solunum organlarının sağlığını bozar.

9. Gitar ve sazdan ses çıkarmak için ....titreşim...... eylemi yapılır.

10. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliği değildir?

a) Hayvanların çıkardığı sesler
b) Trafikteki taşıtların korna sesleri
c) İnsanların yüksek sesle müzik dinlemeleri
d) Pazar satıcıların çıkardığı sesler

11. Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir?

a)  İnsan  b)  Kedi    c)  Flüt   d)  Kuş

12. 
 I.Güneş’in doğuş ve batış yönü  
II.Limandan uzaklaşan geminin en son  bayrağının gözden kaybolması
 III.Hep aynı yöne hareket eden uçağın  tekrar hareket ettiği yere gelmesi

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlar?

 a) I-III        b) II-III          c) I-II-III     d) I-II

13.  Aşağıdakilerden hangisi büyük ,sert ve içinde mineral bulunan  taş kütlelerine verilen addır?
a) Kayaç     b) Kum      c) Taş     d) Çakıl


14. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın küre biçiminde olduğunu kanıtlayan olaylardan değildir?
a) Ay tutulması sırasında Dünya’nın Ay 
    yüzeyine düşen gölgesi
b) Uzaydan çekilen fotoğraflar         
c) Sürekli aynı yöne giden uçakların
     başladığı yere tekrar gelmesi
d) Dünyamızın Güneş etrafında dönmesi

15. Dünya yüzeyinde;

I. Kara ve suların kapladığı alanlar eşittir.
II.Karaların kapladığı alanlar daha fazladır.
III.Suların kapladığı alanlar daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız I                      b) Yalnız  II
c) Yalnız III                    d)  I – II – III

Yukarıda verilen kavram ilişkilendirme çalışmasında  boş  bırakılan  yerleri doldurunuz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder