25 Mayıs 2013 Cumartesi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları
A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D),yanlış olanın yanına (Y) yazınız. (Her soru 3 puan)
(D) Eğitim programları hazırlamak, eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek Milli Eğitim Bakanlığının görevidir.
(y) Sağlık Bakanlığı ülkemizin kültürel ve doğal varlıklarının korunmasından sorumludur.
(D) Ülkemizdeki iç güvenliği sağlayarak huzur ortamı yaratmak İçişleri Bakanlığının görevidir.

(y) İstiklal Marşı’mızın yazarı Osman Zeki Üngör’dür.
(D) Ülkemizde halen yürürlükte olan anayasa 1982 Anayasası’dır.
(D) Yasa çıkarma görevi TBMM’ye aittir.
(Y) Kitaplarda kaynakça bölümü en başta bulunur.
(Y) Yükseltisi en fazla olan bölgemiz, İç Anadolu Bölgesi’dir.
(D) Sümela Manastırı Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır
(D) Ülkemizde köylerin yönetilmesi muhtar aracılığı ile olur.
                                  
B-)Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere yerleştiriniz. ( Her soru 3 puandır)
Kültür ve Turizm        anayasa          ilk üç           korsan            cumhurbaşkanı       
bayrak           Karadeniz             güreş           demokrasi           kaymakam

a-) Anayasamızın ……………..maddesi kesinlikle değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez.
b-) ……………………………… Türkiye Cumhuriyeti’nin başıdır.
c-) Ülkemizdeki tarihi ve kültürel varlıkları korumak, geliştirmek ve tanıtmak ……………………………… Bakanlığının görevidir.
d-) Bir devletin nasıl yönetileceğini belirleyen, kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasalar bütününe ………………………..  denir.
e-) Yazılı ve görsel kaynakların izinsiz çoğaltılmış nüshalarına halk arasında ……………………. denir
f-) Ülkemizde ormancılık faaliyetlerinin en ileri olduğu yer ………………..... Bölgesi’dir.
g-) Ata sporumuz olan ............... Edirne ilimizde hala geleneksel olarak devam ettirilmektedir.
h-) ……………………. bağımsızlığımızın sembollerinden biridir.
ı-) ………………………… halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.
i-) Merkezi yönetimin ilçelerdeki temsilcisi ……………………..dır

C-) Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz.                           (Her soru 4 puan)

S-1) T.C’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi anayasada yer almaz?
a-) Yönetim biçimi              b-) Resmi dili           c-) Gelir kaynakları              d-)Başkenti
 


S-2) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a-) İsmet İnönü         b-) Mustafa Kemal Atatürk            c-) Celal Bayar               d-) Cemal Gürsel 

S-3) Merkezi yönetimi temsil eden kişilerden hangisi seçimle göreve gelmez?
a-) Başbakan                 b-) Milletvekili                      c-) Vali                    d-) Meclis Başkanı

S-4) “Ben halkın oyuyla seçildim.” diyen bir yönetici aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a-) vali                                                                        b-) emniyet müdürü            
c-) kaymakam                                                             d-) muhtar

S-5) Toplumda hayatı düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.Hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallardan biri değildir?
a) iyi beslenme                 b) trafik kuralları                   c) hukuk kuralları                 d) gelenekler              

S-6) TBMM’deki milletvekilleri anayasamıza göre kimin adına görev yaparlar?

a-) hükümet                   b-) başbakan                    c-) millet                  d-) cumhurbaşkanı

S-7) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amaçlarından değildir?
a-) İnsanların sağlığını koruyucu çalışmalar yapmak.                            
b-) Ticari kar sağlayıcı çalışmalar yapmak.                         
c-) Doğayı ve çevreyi korumak.                   
d-) İnsanların eğitimine katkıda bulunmak.

S-8) Aşağıdakilerden hangisi eğitimle ilgili bir kuruluş değildir?
a-) Türk Eğitim Derneği                                            b-) Milli Eğitim Vakfı                  
c-) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı                          d-) Sağlık Ocağı
  
S-9) İlk Türk matbaacısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-) İbrahim Müteferrika                                           b-) Farabi               
c-) Evliya çelebi                                                        d-) Hazerfen Ahmet Çelebi
 

S-10) Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur.
Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?
a-) Doğu Anadolu                                                   b-) İç Anadolu                                                                
c-) Marmara                                                          d-) Karadeniz
 
    CEVAPLAR   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
B
C
D
A
C
B
D
A
C

                                                                                         Başarılar Dilerim

1 yorum:

  1. iyi ki var bu site sosyal bilgiler hocamız burdan sordu ve ben 100 aldım haaaaaybii

    YanıtlaSil