8 Mayıs 2013 Çarşamba

9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Toprak alkali metallere ait özellikleri maddeler halinde yazınız.  

2. Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşiklerin isimlerini, isimleri verilen bileşiklerin formülünü yazınız.
 a. K3N                    :………………………………………………
b. CaF2                    :………………………………………………
c. PCl3                            :………………………………………………
d. Kalsiyum karbonat          :…………………………………..
e. Karbon di sülfür              :………………………………….
3. Kütle numarası 115, nötron sayısı 66 olan  X+3 iyonunun elektron sayısı kaçtır? Hesaplayınız.
 4.  Al2S3  bileşiğinin molekül kütlesini hesaplayınız.( Al:27 , S:32 )             
5. 4,4 gram CO2 gazı kaç moldür?Hesaplayınız.(C:12 , O:16 )
 6. Atom numarası 28 olan  Ni  elementinin grup ve periyodunu bulunuz. 
 7. 10Ne ve 18Ar elementlerinin,
a. Atom yarıçaplarını,                                        

…………………………………………….
b. 1. İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.       
…………………………………………….
8. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz.
 a. Avogadro sayısı kadar madde miktarı 10 akb dir. (…..)
b. Periyodik cetvelde toplam 7 tane grup vardır. (……)
c. Anyonlarda proton sayısı elektron sayısından küçüktür. (..…)
d. Polar kovalent bağ aynı ametal atomları arasında oluşur. (……..)
e. d orbitali en yüksek enerjili orbitaldir. (……..)
(Aşağıdaki 9. – 10. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz.)
9.   Periyodik cetvelde;
X ve Y aynı grupta metal, Z ametal, L ise atom numarası 9 olan bir elementtir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen iki element arasında iyonik bağlı bir bileşik oluşamaz?
A) X ve Z                                            B) Y ve L                               C) X ve L                                      D) L ve Z                              E) Y ve Z
 10. Halojenler olarak da bilinen grup aşağıdakilerden hangisidir?
 A) 1A                B) 2A                   C) 7A                 D) 7B            E) 8A

4 yorum:

 1. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 2. yok lan koymayın sakın bize yardımcı falan olursunuz sakın koymayın sakın ...

  YanıtlaSil
 3. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 4. cevaplar nerde????

  YanıtlaSil