28 Mayıs 2013 Salı

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı İNDİR
A. Aşağıdaki cümlelerde boşlukları tamamlayınız.(8 puan)
1.  Rakamlarla yazılışı.....................................olan doğal sayının okunuşu “ yedi bin doksan altı”dır.
2. Okunuşu....................................olan doğal sayının rakamlarla yazılışı 12 065’tir.
3. ............................... üç basamaklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük doğal sayının çarpı-mıdır. 
4. Sonucu ...................................olan işlem 935 5’tir.
5. Sonucu ...................................olan işlem  + ’dur.
6. Karenin............................................kenarı vardır.
7. Kenar uzunlukları 4cm,6cm ve 8 cm olan üçgenin çevresi.................................santimetredir.
8. 3  ondalık kesrinin virgül kullanılarak yazılmış şekli.......................................dir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.( 6 puan)
1. (   ) 6720 doğal sayısındaki 7 rakamının basamak değeri 700’dür.
2. (   ) 982 x 10 = 9802
3. (   ) 2000 1000= 2
4. (   ) Bir saat 60 dakikadır.
5. (   ) Dikdörtgenin her açısının ölçüsü 30 dir.
6. (   ) Karenin çevre uzunluğu,bir kenar uzunluğunun 4 katına eşittir.

C. Aşağıdaki ifadeleri eşleştiriniz. ( 6 puan)

1. 1km
a. 365 gündür.

2. 2000 g
b. altı tam yüzde yedi

3. 1 yıl
c. 36

4. 6,07
d. basit kesir

5.
e. 1000 m

6. 12x3
f. 2 kg

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( 30 puan)
1. Yandaki toplama işleminde a,b,c,ç harflerinin yerine gelmesi gereken rakamlar,
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. a=8, b=7, c=9, ç=6                                   B. a=9, b=7, c=6, ç=8 
C. a=8, b=6, c=7, ç=5                                    D. a=9, b=6, c=7, ç=8
2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekçelerinden biridir?
A. Uygar ülkelerle aynı ölçme birimlerini kullanmamız için        B. İsimlerini beğenmedikleri için
C. Yabancı devletler istediği için                           D. Dönemin bakanları istediği için
3. Verilen bölme işlemi, aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümüdür?
A. 25 ceviz 5 çocuğa eşit olarak paylaştırılırsa her çocuğa kaç ceviz düşer?
B. Tanesi 25 TL olan gömleklerden 5 tanesi kaç TL’dir?
C. Haftada 25 yumurta tüketen bir aile, 5 haftada kaç yumurta tüketir?
D. Tanesi 5 TL olan bir kitabın 25 tanesi kaç TL’dir?
4. Verilen şekilde boyalı kısmı gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A. 2               B. 5               C. 2                D. 5  

5. Aşağıda ölçüleri verilen açıların altlarına hangi çeşit açı oldukları yazılmıştır. Yanlış yazılan hangisidir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder