23 Mayıs 2013 Perşembe

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Sivil toplum örgütlerine katılabilmek için aşağıdakilerden hangisi esastır?
A) 18 yaşını doldurmuş olmak
B) En az lise mezunu olmak
C) Resmi bir kurumda çalışır olmak
D) Yardımlaşmaya gönüllü olmak

I.Yardımlaşma 
II.İş bölümü  
III.Dayanışma
2. Hangisi veya hangileri Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı kazanmasında etkili olmuştur?
A) I ve II         B) I-II-III       C)I-III         D) II-III

3. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ve kimsesizlerin bakılıp barındırıldığı yerlere verilen addır?
A) Huzurevi               B) Çocuk yuvası  
C) Hastane                 D) Okul

4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında hizmet vermek amacı ile açılmış kurumlardan biri değildir?
A) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü            
B) Sağlık Ocağı
C) İl Sağlık Müdürlüğü                                 
D) Hastaneler

5. Rol yapma ve taklit yeteneği fazla olan Onur aşağıdaki okul kulüplerinden hangisine üye olmalıdır?
A) İzcilik Kulübü         B) Kütüphanecilik Kulübü       C) Spor Kulübü                   D) Tiyatro Kulübü 

6. Sivil Toplum Örgütleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A)  Gönüllüler tarafından kurulur.                             B)  Yasalar çerçevesinde kurulur.
C)  Üyeleri çalışmaları karşılığında ücret alırlar.       D)  TEMA Vakfı, sivil toplum kuruluşudur.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir resmi kurum değildir ?
A) Milli Eğitim Bakanlığı          B) Valilik        
C) Emniyet Müdürlüğü              D) Fabrika
8. Sosyal örgütlerde görev almak isteyen kişi aşağıdakilerden hangisini düşünmez?
A) İnsanlara hizmet etmeyi                       
B) Doğayı korumak gerektiğini
C) Ekonomik kazanç sağlamayı                
D) İnsanların sağlıklı yaşamasını sağlamayı

9. “projeksiyon – televizyon – otomobil-röntgen”
Yukarıdakiler sırası ile hangi teknolojik kullanım alanlarına aittir?
A)  sağlık – iletişim – ulaşım – eğitim         
B)  eğitim – iletişim – sağlık – ulaşım
C)  sağlık – ulaşım – iletişim – eğitim         
D)  eğitim – iletişim – ulaşım – sağlık

10. Metro aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılan teknolojik üründür?
A) Ulaşım                     B)  İletişim                 
C)  Eğitim                     D)  Sağlık

11. Aşağıdakilerden hangisi zamanı ölçmek için kullanılmaz?
A)  Pusula                             B) Su saati                  
C)  Güneş saati                     D) Duvar saati

12.       I-Miladi takvim Hz.İsa’nın doğumunu başlangıç olarak kabul eder.
II-Miladi takvime göre 1 yıl 354 gün 6 saattir.
III- Hicri takvim Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç kabul eder.
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
A) I-II                                    B) I-III                     
C) I-II-III                               D)Yalnız III

13. Kitap okumayı ve kitaplarla ilgilenmeyi çok seven Serpil, aşağıdaki kulüplerden hangisini seçmelidir?
A) Spor Kulübü  
B) Gezi ve İnceleme Kulübü    
C) Kütüphanecilik Kulübü     
D) Tiyatro Kulübü

14. Okullarda deprem tatbikatını hangi sosyal kulüp düzenler?
A) Sivil Savunma Kulübü    
B) Kızılay Kulübü         
C) Satranç Kulübü                            
D) Beslenme Kulübü


15. 1920 yılında TBMM’nin açılmasından dolayı kutlanan milli bayramımız hangisidir?
A) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı             
C) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı   
B) 30 Ağustos Zafer Bayramı                   
D) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

16. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla ‘’Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.’’ İlkesi kabul edildi. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkenin bir gereğidir?
A) Devlet okullarında eğitimin parasız olması.          B) Kanunların olması.
C) Ülkenin il, ilçe, köylere ayrılarak yönetilmesi       D) Yöneticilerin halk tarafından seçilmesi.

17. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi yasama (Kanun ) yapar?
A) TBMM                               B) Valilik                        C) Kaymakamlık                     D) Muhtarlık

18. Aşağıdakilerden hangisi bir toplum için fayda sağlamaz?
A) yardımlaşmak             C) bencil olmak
B) fedakar olmak             D) çalışmak

19. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yardımlaşma ve dayanışma örneği olamaz?
A) Mavi kapak toplama
B) Bir insan bir fidan
C) Kağıt topla ağaç kesme
D) Önce kendin sonra başkaları

20. Şehirlerde, Pazar yerlerinin denetimi belediyenin hangi birimi tarafından yapılır?
A) Sağlık İşleri Müdürlüğü
B) İmar Müdürlüğü
C) Fen İşleri Müdürlüğü
D) Zabıta Müdürlüğü

21. Aşağıda verilen teknolojik ürünlerden hangisi sağlık alanında kullanılmaz?
A) Enjektör                            C) Teleskop        
B) Stetoskop                          D) Röntgen cihazı

22. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
 A) Aldığı mal bozuk çıktıysa çöpe atar.                           B) Alışveriş sonunda fiş veya fatura alır.
C) Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar.                 D) TSE damgası olan ürünü alır.23. Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki resmi kurumlardan değildir?
A) Jandarma                     B) Postane        
C) Hastane                        D) Pastane               

24.  Aşağıdaki eşyalardan hangisi milli kültürümüzü yansıtan öğelerden biri olduğu söylenemez?
A) Bakır cezve                B) Kahve değirmeni             C) Tost makinesi             D) Çeyiz Sandığı

25. Günlük yaşamımızda sık sık teknolojiyi kullanırız.”Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz? 
A) Okula otobüsle gitmek                                  
B) Yemeğimizi erken yemek
 C) Evimize asansörle çıkmak                             
D) Arkadaşımıza telefon etmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder